re-intergratie amsterdam Grondslagen uitgelegd

Vanuit oefening, expertise en professionaliteit begeleiden de coaches jouw naar ander werk. Bovendien durven we betreffende een gebaande paden af te wijken, zodat een baan welke voor je kwaliteiten past sneller in jouw bereik komt.

Indien u dan ook een uitkeringsrelatie heeft met dit UWV komt u mogelijk in aanmerking een IRO. U dan ook kunt het dit best doorpraten met de Reïntegratiecoach (arbeidsdeskundige of casemanager voor het CWI).

De kennis, oefening en persoonlijke zorg vanwege iedere cliënt (in de compacte organisatie) vormen een basis over onze gevolgen en de hoge klanttevredenheid (keurmerk Blik Op Werk).

In de loopbaantrajecten is u dan ook begeleid via deskundige loopbaan coaches betreffende ons ruime oefening en bekende over een huidige arbeidsmarkt. Onze begeleiders hebben ook ervaring in coaching als in werving en selectie van hoger opgeleiden. 

3x Anders begeleidt mensen betreffende meerdere achtergronden en opleidingen. Wij werken iedere keer vanuit de wensen en behoeften met onze kandidaten, hetgeen resulteert in maatwerk.

We bestaan lid over ons netwerk met werving en selectie bureaus. Die bureaus werken wegens duizenden ondernemers in al die branches wegens dit posten van mensen in functies op MBO tot WO peil.

We werken vanuit ons mensgerichte visie waarbij de belangen aangaande de werkzoekende centraal staat. We bregen een vaardigheden, bekende, houding en talenten in kaart.

Sagènn voert voor verscheidene gemeenten re-integratieprojecten uit. Het doen wij vanuit verschillende plekken. Verlangen is je verdere begrijpen over de projecten? Neem dan contact betreffende ons op.

Wanneer jouw vanwege Xynthesis kiest, kies je een eigen en daadkrachtige invalshoek. Persoonlijk daar ontslag meemaken en het zoeken tot ons andere baan persoonlijk ingrijpen en de coaching expliciet werkt in contact, in bescherming en hoop.

Coachen kan zijn ons voornaamste instrument, een methode waarop we dat doen vormt ons onderscheidend. Wij werken ook niet met ons standaardpakket.

Indien u ervoor kiest teneinde betreffende Kunstenaars&CO in zee te gaan, vormt u tezamen met de coach ons re-integratieplan. In dit idee staat stapsgewijs de aanpak tot economische zelfstandigheid.

Tevens beschikt 2Aline Carrière Management over ons samenwerkingsverband betreffende diverse werving en selectiebureaus zodat kandidaten posities aangeboden mogen worden welke niet op de reguliere arbeidsmarkt verschenen zijn.

Ten slotte: bij sollicitaties kan zijn het wellicht essentieel teneinde open te zijn aan functionele beperkingen, namelijk zodra die meteen uitvloeisels hebben more info voor het functioneren in een andere baan.

De gemeente kan ondersteuning bieden voor re-integratie aan personen die behoren tot één van de volgende doelgroepen (Re-integratieverordening Participatiewet, artikel 3.2 Doelgroep). Het gaat hierbij om mensen die wonen in Amsterdam en nog niet de pensioenleeftijd beschikken over:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *